Ruby on Rails, Ruby dili ile yazılmış açık kaynak kodlu bir web framework’tür. Ruby ise nesneye yönelik bir programlama dilidir. Bu yazımda Rails’in Ubuntu 16.04 üzerinde kurulum adımlarını anlatmaya çalışacağım.

1) Ruby Kurulumu

Ruby kurulumu için gerekli bağımlılıkları kuralım. Ardından Ruby’nin son sürümünü kurabilmek için ppa ekleyelim.

$ sudo apt-get install software-properties-common -y

$ sudo add-apt-repository ppa:brightbox/ruby-ng

Paket arşivini güncelleyelim.

$ sudo apt-get update

Ruby kurulumunu gerçekleştirelim.

$ sudo apt-get install ruby2.4 ruby2.4-dev -y

Ruby versiyonunu kontrol edelim.

$ ruby -v

2) Geliştirme araçlarının kurulumu

Güncel versiyonu kurmak için bir depo ekleyelim.

$ sudo apt-add-repository ppa:git-core/ppa -y

Paket arşivini güncelleyelim.

$ sudo apt-get update

Git kurulumunu gerçekleştirelim.

$ sudo apt-get install git -y

Git versiyonunu kontrol edelim.

$ git --version

NodeJS kurulumunu gerçekleştirelim.

$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -

$ sudo apt-get install nodejs -y

$ nodejs -v

3) Rails Kurulumu

İlk olarak gemleri güncelleyelim.

$ sudo gem update --system

$ sudo gem update

Rails kurulumunu gerçekleştirelim.

$ sudo gem install rails

Rails versiyonunu kontrol edelim.

$ rails -v

Emre Durukan

Teknoloji Meraklısı

emredurukn

emredurukn


Published